Hội thi hát quốc ca, thể dục giữa giờ và võ cổ truyền